Visita guiada pel visor de pressupostos

L'objectiu de la pàgina de pressupostos de l'Ajuntament de Castelló és que qualsevol ciutadà sigui capaç de trobar, a uns pocs clics, de manera visual i sense haver de revisar pàgines i pàgines de taules, qualsevol línia dels comptes dels darrers anys. Si és la primera vegada i no saps per on començar, t'acompanyem en un primer passeig.

De les grans xifres al detall

Des de la portada pots accedir a la visió global, que et dóna una idea general dels ingressos i les despeses, o accedir a la pàgina de polítiques de despesa, en la qual, d'un sol cop d'ull, pots veure com es reparteix el pressupost i quins són els grans blocs. Si et fixes en els colors, veuràs que estan agrupats per tipus bàsics a la barra superior i que, per exemple, el 49,9% del pressupost del 2018 es destina al funcionament dels serveis públics bàsics.

Des d'aquestes grans xifres pots anar baixant, segons t'endinses en cadascuna d'elles, fins a arribar a nivells de detall molt més precisos. Per exemple: des de 'benestar comunitari' pots passar a veure la partida de 'neteja viària' en detall.

No només el pressupostat, també el gastat

La pàgina web dels pressupostos del Ajuntament de Castelló no només informa de forma gràfica del repartiment dels pressupostos, sinó també de l'estat d'execució mensual. És a dir, pots saber quant s'ha gastat de cada partida fins a la data d'actualització. Així, el que s'ha gastat apareix al costat del que s'ha pressupostat en totes les taules de la web i, a més, de forma gràfica, en les visualitzacions. Les franges blaves de la visió global, per exemple, mostren quant s'ha gastat o ingressat, de moment, del total previst en els pressupostos (el fons gris).

També els ingressos

Aquesta web també inclou detalls sobre les partides d'ingressos. La visualització mostra el repartiment dels grans blocs i com, per exemple, els impostos sobre el capital són la major font de finançament de l'Ajuntament, seguits per les transferències de l'Administració de l'Estat, encarregada de recaptar l'IVA i part de l'IRPF.

Més ràpid: usa el cercador

Fins ara hem estat navegant, amunt i avall, per anar al detall o descobrir els grans números. Però, si t'interessa un assumpte concret, hi ha una opció molt més directa: fer ús del cercador, que rastreja en els pressupostos i en les pàgines d'ajuda com aquesta. Introdueix, per exemple, la paraula 'matrimoni'. La cerca et tornarà un resultat: si punxes en ell podràs veure el pressupost i els ingressos per la realització d'activitats de competència local.

L'evolució des del 2013

A vegades la teva curiositat anirà més enllà i voldràs saber com ha evolucionat una determinada despesa o ingrés en els últims anys. Es destina més a una determinada partida o s'ingressa més d'un impost concret ara que fa uns anys? La web de pressupostos del Ajuntament de Castelló conté dades des del 2013. Així, per exemple, pots saber quant s'ha pressupostat, i gastat, en biblioteques i arxius des d'aquest any.

Qui ho gasta?

Fins ara ens hem centrat en la classificació funcional o per programes, és a dir, a què es destinen els diners. Però, en alguns casos, és interessant saber quin organisme és l'encarregat de la gestió. Per exemple, en el programa d'habitatge i urbanisme pots veure, desglossat després d'obrir l'apartat de l'Ajuntament, la part que gestionen les diferents àrees.

Com es gasta?

La tercera pota d'un pressupost de despeses és la classificació econòmica o, el que és el mateix, en què es gasta els diners? És a dir: aquest punt explica si es tracta de despeses de personal, despeses en béns i serveis, inversions o transferències a altres entitats. Per exemple, si prestem atenció al detall del pressupost de biblioteques i arxius veurem que la franja més destacada, en color blau, és el pagament de nòmines. La taula inferior ho confirma: 700.000 dels 970.000 euros pressupostats per a 2018 estan destinats a les despeses de personal.

Un altre exemple: en el programa de transport de viatgers la franja més gran, sempre en blau, està destinada al pagament de despeses corrents en béns i serveis. En aquest cas, es tracta dels diners que abona l'Ajuntament a les empreses i professionals que s'encarreguen de prestar els serveis de transport.

Com es distribueixen els teus impostos? / El que tu aportes

Volem que coneguis com es distribueixen els diners que aportes amb els teus impostos. A la secció El que tu aportes hem incorporat una senzilla aplicació perquè, indicant els valors que més s'aproximen a la teva realitat, puguis consultar de forma aproximada com es distribueix la càrrega fiscal que aportes com a contribuent. Per exemple, si vius en parella en un pis de 80 m² a la zona centre i tens un cotxe petit, calculem que aportes una mica més de 470 euros a l'Ajuntament de Castelló via impostos i taxes locals en 2018, i et vam mostrar com es distribueixen en polítiques com Benestar comunitari (uns 99 euros) o Medi Ambient (gairebé 23 euros).

Si tens dubtes, consulta el glossari

Conceptes com estalvi, tipus de classificació del pressupost (segons vulguem posar el focus en per a què es gasta, qui el gasta o en què es gasta) i definicions dels principals impostos pots trobar-los al glossari. Perquè no et quedin dubtes.